Предстояща квалификация на институционално ниво

Предстояща квалификация на институционално ниво

Предстояща квалификация на институционално ниво

22
Юни
2022

Тема: „Коучинг компетенции за мотивация, социализация и личностно развитие в образователната система“.

Период на провеждане: неприсъствено: 29.06.2022 г. – 03.07.2022 г. /16 часа/; присъствено: 04.07.2022 г. – 06.07.2022 г.  /16 часа/.

Начален час на 04.07.2022 г.: 16,50 часа.

Краен час на 04.07.2022 г.: 20,00 часа.

Начален час на 05.07.2022 г.: 08,00 часа.

Краен час на 05.07.2022 г.: 14,40 часа.

Начален час на 06.07.2022 г.: 08,00 часа.

Краен час на 06.07.2022 г.: 11,10 часа.

Обучаваща организация: ЦПО към "Матев-Строй“ ЕООД.

Място на провеждане: хотел "Лилия“, к. к. "Златни пясъци".

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 41 учители от НЕ и ПЕ.