"Цветя в помощ на Ани"

"Цветя в помощ на Ани"

14
Септември
2022

Уважаеми ученици и родители, 

Призоваваме Ви отделената сума, която сте предвидили за закупуването на букети за учителите, да дарите в ПОМОЩ на Ани от IV "a" клас.

Инициативата е предложена,  благодарение на ученици и родители от VI "a" клас, която няма задължителен характер.

Събраните средства ще послужат за рехабилитация на Анна Кръстева, която е с ДЦП.

Месечният разход е непосилен за семейството.

За целта сме подготвили дарителска кутия във фоайето на училището.

Или IBAN: BG23BPBI79354059482801

BIC BPBIBGSF Postbank

Станислав Красимиров Кръстев

Благодарим на отзовалите се!