Дарителска кампания „Цветя в помощ на Анни“

Дарителска кампания „Цветя в помощ на Анни“

23
Септември
2022

          На 23. септември 2022 г. в учебното заведение беше финализирана дарителската кампания „Цветя в помощ на Анни“. Инициативата бе предложена от родители на ученици от VI а клас с кл. ръководител г-жа Фани Александрова, учител по математика и КМ.

          Макар че акцията нямаше задължителен характер, ботевската общност за пореден път показа съпричастност и единение в благородната кауза да помогне за рехабилитацията на Анна Кръстева от IV а клас, която е с ДЦП. Месечният разход се оказа непосилен за семейството.

          В присъствието на комисия, включваща учители, ученици и родители, както и г-жа Диана Ангелова (баба на Анни), беше отчетена събраната сума – 3510.01 лв. Тя се увеличава от средствата, внесени чрез банков превод – 1300.00 лв.

         Г-жа Ангелова сподели, че дарената сума ще покрие разходите за рехабилитация на Анни през цялата година, и изрази гореща благодарност към всички, взели участие в хуманната кауза.

Ръководството на учебното заведение и педагогическият екип изказват признателност към родителската общност от VI а клас, която инициира дарителската кампания, както и към всички родители, учители и ученици, подкрепили начинанието.

         Да бъдем заедно в добротворчеството и да проявяваме съпричастност, е висш жест на човеколюбие!

         За да бъдем хора с големи сърца и да учим децата си на добри мисли и дела!

 

Галина Станчева, главен учител