Изява на клуб "Опознай Земята"

Изява на клуб "Опознай Земята"

26
Октомври
2022

         В очакване на Деня на народните будители ботевски участници в група "Занимания по интереси" - клуб "Опознай Земята" с ръководител г-жа Ц. Куюмджиева, ст. учител по География и икономика - подготвиха тематична изложба.

         Те обособиха специален кът в коридора, пред кабинета по География, където поставиха изработени от тях табла, плакати и илюстративни материали, отразяващи духа на будителите, традициите и характера на възрожденската епоха.

         В кабинета също могат да се видят експонати, свързани с образованието през епохата на Възраждането и със следосвобожденското време - учебници, учебни помагала, литературна класика. Просветителският дух обединява творческите продукти, върху които са работили ботевските възпитаници.

         Атмосферата, пресъздадена чрез въздействащата изложба, напомня за мрачното робство, но и за светлината на отстояваните родни идеали, сред които се откроява стремежът към пробуждане на българското самосъзнание.

        В романа "Под игото" Вазов изповядва: "Лудите, лудите - те да са живи!", защото "лудите" са събудените, будните, успелите да променят историята с родолюбив дух и смела вяра в нравствените ценности.

        Ако днес не ги забравяме, ЩЕ БЪДЕМ!

 

Галина Станчева, главен учител