За духа, човечността и смисъла

За духа, човечността и смисъла

01
Ноември
2022

         На 1. ноември почитаме създателите и пазителите на духовната традиция. Чрез тяхната будна мисъл нашият народ е съхранил вярата в изконните ценности. Чрез техния пример все още СМЕ и знаем, че ЩЕ БЪДЕМ!

         В българския език има свещени думи – като думата „будител“, изпълнена с гордост, всеотдайност и призвание. Дума с кауза!

        Мисията на учителя е да пази ценностите, да ги предава на младите хора, да бъде пример за тях и да следва онези смислени каузи, благодарение на които изстрадалата нравственост ще оцелее.

       Днес каузите на учителя са по-важни от всякога, защото в тревожните времена най-силно имаме нужда от светлина.

       Днес нашите начинания трябва да имат посветеност и пълноценен смисъл – за онова висше благо, което преди столетия е защитавала „една дълга върволица от предтечи сеятели“ (Иван Вазов).

       Защото животът е ценен само тогава, когато поражда вдъхновение, а като съвременни будители ние трябва да сме вдъхновители, които даряват възпитаниците си със знания, обич, подкрепа и вяра в доброто.

       Истинският будител е добър човек, за когото доброто се съизмерва с красотата в дните ни тук и сега.

       Защото будният буди!

       Честит празник на всички с будно съзнание и (с)мисъл – учители и творци, покоряващи невидимите, но безценни „съкровища“ на душата!

 

Галина Станчева, главен учител