Да посадим дръвчета заедно

Да посадим дръвчета заедно

09
Ноември
2022

            На 5. ноември 2022 г. ученици от I ОУ „Христо Ботев“ реализираха екологична инициатива в Предгаров парк – Търговище. Тя е съвместна изява с родителската общност. В нея се включиха учениците от VI в клас (кл. ръководител г-жа Н. Алиева, ст. учител по английски език) и VI г клас (кл. ръководител г-жа В. Жекова, ст. учител по БЕЛ).

           Организирането на училищни събития със съдействието и участието на родители е традиционен акцент в Плана за дейността на учебното заведение. Опитът показва, че тези изяви са успешни, защото влияят благоприятно върху взаимодействието „ученик – учител – родител“.

           Подготовката на екологичната инициатива продължава в рамките на един месец, през който класните ръководители, техните възпитаници и представители на родителите, с подкрепата на обществени институции, си сътрудничат.

          5. ноември е дългоочакваният ден, когато Предгаровият парк в родния ни град се изпълва с ботевци, нетърпеливи да облагородят местността. Родители, ученици и учители заедно засаждат чинари, спазвайки съветите на експерти в областта как да се извърши засаждането на този вид дръвчета.                       Ботевските възпитаници поемат отговорната задача в бъдеще да продължат да се грижат за залесената паркова зона. Те ще бъдат подкрепяни от своите учители и родители, защото пътят към всеки успех се крие в следването на общата цел и единните усилия.

         Всяко дърво разказва история. Ботевските чинари ще разказват за сплотеността, за мечтата на една общност да бъде близо до природата, за силата на земята да блести в дланите ни и да носи усещане за смисъла – да създаваш, да помагаш, да се грижиш!

 

Галина Станчева, главен учител