Открита практика за самоподготовка в начален етап

Открита практика за самоподготовка в начален етап

Открита практика за самоподготовка в начален етап

11
Ноември
2022

          На 10.11.22 г. се проведе открита практика за млади учители в I ОУ “Хр. Ботев“. Урок за самоподготовка по Литература изнесе г-жа Симона Стоичкова, учител ЦОУД, чийто наставник е г-жа Светла Любомирова, ст. учител в НЕ. Темата на урока беше: „Сливи за смет“ – авторова приказка от Елин Пелин“.

         Г-жа Стоичкова успешно реализира целите на урока, като използва класическа методическа структура с всичките й компоненти. Урокът започна с иновативен елемент – презентация от учениците, насочена към интересни моменти от биографията на автора. Така беше демонстрирана и интегративна връзка с Компютърно моделиране. Учениците успешно презентираха пред класа не само своите умения, но и припомниха изучени произведения от Елин Пелин, което на по-късен етап послужи на съучениците им да се справят с домашната работа.

         Ходът на урока премина през няколко вида четивни техники: „Стоп – къде сме“, подборно четене, изразително четене, самостоятелно четене.

         За учениците имаше и много непознати думи, които умело бяха обяснени с примери от народното творчество. За словесно обрисуване на героите бяха използвани детски рисунки и илюстрации от учебника. Учениците си припомниха какво е синоним, какво е дума с противополоно значение. Ориентираха се в качествата на героите, което показа, че са наблюдателни и умеят да отговарят, позовавайки се на цитати от текста. Така бяха убедени в края на часа, че основна добродетел на българската девойка е била не само нейната красота, но и трудолюбието й. Подбраха и подходяща пословица за поука от прочетеното в приказката.

         Активното участие и добрата четивна техника ще помагат занапред на децата да осмислят литературните произведения.

 

Любка Иванова, главен учител