„Който не работи, няма да успее“

„Който не работи, няма да успее“

22
Ноември
2022

             По повод Световната седмица на предприемачеството, която през тази година се провежда в периода 14. - 21. ноември, в I ОУ „Христо Ботев“ беше представен открит урок на тема: „Който не работи, няма да успее“. В събитието взеха участие учениците от II б клас с кл. ръководител г-жа Р. Колева, гл. учител в начален етап.

            Изявата е част от дейностите, с които Джуниър Ачийвмънт България отбелязва Световната седмица на предприемачеството. На открития урок присъстваха г-жа Л. Колева, ст. експерт за ОНЕ в РУО – Търговище, г-н Д. Алексиев, директор на учебното заведение, г-н Р. Куюмджиев и г-жа Н. Жечева, зам.-директори УД и АД, учители и представители на родителската общност.

            Символично избраната дата на открития урок – 21. ноември – съвпадна със значим празник в църковния календар – Деня на християнското семейство. И това съвсем не е случайно, защото през учебната година учениците от II б клас насочват усилията си към програмата по предприемачество „Нашето семейство“.

            Целите на урока бяха ориентирани към запознаване с разнообразието от професии на членовете от семейството, средствата/оръдията на труда, местоработата, както и значението на образованието за бъдещето на учениците.

            С богата комбинация от класически и интерактивни методически подходи г-жа Колева актуализира предходни знания и въведе новото учебно съдържание. Чрез игрови активности и интригуващи нагледни средства учениците бяха провокирани да мислят, да формулират точни и ясни отговори, да изказват лично мнение. Показаха, че владеят безупречно ключовите понятия „нужда“ и „желание“. Беше изяснено значението на нови думи – лексика от областта на предприемачеството и различните професии.

            Второкласниците обвързаха темата на урока с популярната българска народна пословица „Който не работи, няма да яде“, позната им от едноименната битова приказка. Перифразата „Който не работи, няма да успее“ открои важността на полаганите усилия при следване на цели и реализацията на успешни начинания.

            Да бъдат част от уюта на семейството, да познават професиите на своите родители, да знаят повече за други професии и професионални задължения, да се удивляват на уменията на химика, който за малките второкласници е своеобразен магьосник, да мечтаят за бъдеща професия – всичко това става възможно, когато учениците от II б клас провеждат учебните часове по предприемачество.

            И когато ученето е три в едно: полезно, приятно и забавно!

 

Галина Станчева, главен учител