Модели на позитивно поведение у децата и учениците

Модели на позитивно поведение у децата и учениците

01
Декември
2022

        На 30.11.2022 г., в актовата зала на I ОУ „Христо Ботев“ се проведе Трета регионална педагогическа конференция на тема: „Възпитание в позитивни поведенчески модели“. Организатор на събитието е РУО - Търговище.

        Два ботевски екипа се включиха в образователната инициатива, показвайки модели на позитивно поведение и възпитание, които прилагат в своята педагогическа практика.

        Г-жа Б. Николова, ст. учител в НЕ, и г-н Б. Борисов, ст. ресурсен учител, представиха иновативен проект, насочен към работата с ученици със специални образователни потребности и приобщаването им в рамките на паралелката.

       Г-жа В. Жекова, ст. учител по БЕЛ, и г-жа Н. Алиева, ст. учител по АЕ, запознаха аудиторията с ефективен и вълнуващ проект, посветен на екологичното възпитание и съвместните дейности с родители, които са традиция в учебното заведение.

       Нашите участниците акцентираха върху мотивацията на ботевските възпитаници за позитивно поведение и формирането на нравствени ценности у младите хора – една от ключовите цели на съвременното образование.

Галина Станчева, главен учител