Първо място за ботевски фолклорен състав

Първо място за ботевски фолклорен състав

12
Декември
2022

            На 10. декември 2022 г., в спортна зала „Дечко Стефанов“ се проведе етап от традиционния спортен турнир за учители. Организатор на събитието е РУО - Търговище.

           Целта е създаване на условия за спортуване при учителската общност, популяризиране на спорта и засилване мотивацията на учителите за спортни занимания.

           Съботната изява бе посветена на фолклорните традиции и съвременните танци. Учителски състави от учебни заведения и ДГ в област Търговище разкриха танцовите си умения.

           Ботевският състав представи чудесен народен танц "Варненски мотиви", с който спечели аплодисментите на зрителите в залата и първото място в класирането. Емоционалната атмосфера бе наситена с радост и вълнение както от състезателния елемент, така и от докосването до изконно българското, защото родният фолклор е извор на нестихваща гордост и вдъхновение. А танцът е изкуство!

          Поздравяваме нашия фолклорен състав за въздействащото представяне! 

 

Галина Станчева, главен учител