Награди от национални конкурси

Награди от национални конкурси

13
Януари
2023

             В края на 2022 година ботевски възпитаници бяха отличени в национални конкурси, част от които са включени в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

            За поредна година е награден наш ученик в национален конкурс по гражданско образование „Хората – еднакви и различни“. В тематична област „Животът като ценност“, II възрастова група, на второ място бе класирано есето на Александър Ганчев от VI а клас, чийто ръководител е г-жа В. Кънчева, ст. учител по английски език.

            Традиционно ботевци се включват в национален конкурс за народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден“. В неговото издание за 2022 г. отново се поздравихме с награди и признание.

            В раздел „Етнография“ (Слово), I възрастова група, награда на НЕПС „Проф. д-р Иван Шишманов“ бе връчена на Венета Писарева, Анна-Мария Росенова и Йоан Иванов от III а клас. Ръководител на учениците е г-жа В. Петрова, ст. учител в начален етап.

           Пак в раздел „Етнография“ (Народно приложно изкуство – Хлябове), II възрастова група, първо място спечели Елица Александрова от V в клас. Неин ръководител е г-жа Ц. Куюмджиева, ст. учител по география и икономика.

          В раздел „Проза“ („Чудесата на Коледа“) поощрителна награда в I възрастова група бе присъдена на Кристияна Ненова от III а клас – ръководител г-жа В. Петрова.  

          В раздел „Поезия“ („Коледа е, стават чудеса“), II възрастова група, на трето място журито класира стихотворението на Джеми Ахмедова от V а клас, която работи в творчески екип с г-жа Г. Станчева, гл. учител в прогимназиален етап, преподавател по БЕЛ.

          В раздел „Проза“ („Коледа е, стават чудеса“), II възрастова група, второ място спечели разказът на Кирил Киров от VI г клас. Литературен ръководител на отличения шестокласник е г-жа Ц. Куюмджиева, ст. учител по география и икономика.

          В III международен конкурс „Моята мечта за Коледа“, организиран от НЧ „Добри Войников - 1856“ град Шумен, II възрастова група, трета награда е присъдена за разказа на Кирил Киров от VI г клас. В литературен конкурс на тема „Моята мечта за Коледа“, чийто организатор е НЧ „Възраждане 1926“ село Зимница, област Ямбол, на второ място е класиран разказът на Кирил Киров (VI г клас). Ръководител на ученика е г-жа Ц. Куюмджиева, ст. учител по география и икономика.

        Поздравяваме отличените ботевци и им желаем нови творчески постижения!

 

Галина Станчева, главен учител