С духа на Апостола

С духа на Апостола

17
Януари
2023

           Ботевски възпитаници от начален и прогимназиален етап се включиха в национален ученически конкурс рецитал "Левски - 150 години в сърцето на България".

          Организатори на инициативата са Община Ловеч, Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч и ОУ „Васил Левски“ – Ловеч.

          Нашите ученици доказаха, че ботевци имат разностранни таланти. Вложиха творческа енергия, трудолюбие и родолюбив дух при изразителното рецитиране на стихове, посветени на величавата личност на Апостола.

         Актовата зала на учебното заведение се изпълни с революционни слова и силни чувства, въплътили мисълта и делото на Васил Левски. Произнасяйки творбите за Апостола на българската свобода, ботевските възпитаници разбраха, че умението да рецитираш, е изкуство - извисено, вдъхновяващо и сложно, защото не всеки може да рисува с думи.

         Но след добре изпълнената задача остава удовлетворението, че и ти имаш принос личността на Апостола да се слави и помни. Че и ти си част от "сърцето на България"!

          Поздравяваме за участието в конкурса Муса от I г клас, Кристиян и Йоан от III а клас, Димо и Кристина от III б клас, Дамян и Сиана от IV а клас, Десимира и Джемиле от IV б клас, Фатме и Виктор от V а клас, Боян от VI б клас и Габриела от VI г клас, както и техните учители: г-жа В. Таскова, г-жа В. Петрова, г-жа Св. Любомирова, г-жа Л. Иванова, г-жа Т. Траянова, г-жа Г. Станчева и г-жа В. Жекова!

          Възпитанието в родолюбие и признание към националните ценности е неизменна част от мисията на ботевското школо.

          Желаем успех на всички наши участници в конкурса!

Галина Станчева, главен учител