Малки ботевци с голям успех

Малки ботевци с голям успех

24
Март
2023

        Ботевски възпитаници ще представят област Търговище на националния кръг от състезанието по компютърно моделиране.

        Първи места на областния кръг в Националното състезание по компютърно моделиране завоюваха четвъртокласничката Деница Христова и третокласникът Мюждар Арабов.

        Ръководител на успешните ботевци е г-жа К. Милева, ст. учител по ИТ и КМ. Това е поредно постижение за учителката и нейни възпитаници. То се дължи на целенасочени усилия в процеса на подготовка за открояващо се представяне.

        Националното състезание по компютърно моделиране има три кръга – общински, областен и национален и изисква създаване на компютърна програма за решаване на конкретна задача със средствата на среда за визуално програмиране.

       Най-високият етап от състезателния формат ще се проведе на 22.04.2023 г. в гр. Шумен. Желаем успех на ботевските участници, като вярваме, че за пореден път ще докажат потенциала на възможностите си!

 

Галина Станчева, главен учител