Празник на английския език

Празник на английския език

04
Май
2023

       На 3. май 2023 г., в Актовата зала на I ОУ "Христо Ботев" бе проведена специална изява на учениците от II г клас под надслов: "Вечер на английския език". Класен ръководител на паралелката е г-жа Златка Андонова, ст. учител в начален етап.

       В присъствието на ръководството на учебното заведение, учители и родителската общност, ботевските възпитаници показаха четирите умения в чуждоезиковото обучение: говорене, слушане, четене с разбиране и писане.

      Второкласниците разкриха засилен интерес към чуждия език, който учат с желание и старание. Чрез различни интерактивни подходи - ситуативни задачи, работа в екип и творчески активности - учениците демонстрираха придобитите компетентности в обучението по английски език.

      Съвместната изява с родителската общност бе вълнуваща и полезна, защото родителите имаха възможност да станат свидетели на един различен учебен час заедно със своите деца - своеобразен празник за всички участници в събитието!

 

Галина Станчева, главен учител