Предстояща институционална квалификация

Предстояща институционална квалификация

Предстояща институционална квалификация

31
Май
2023

ТЕМА: "Стратегии за намаляване на стреса и тревожността в класната стая“.

Период на провеждане: 20. - 21.06.2023 г.; 20.06.2023 – присъствена форма.

Продължителност:16 академични часа (8 часа присъствени и 8 часа неприсъствени - самостоятелна подготовка). 

Място на провеждане: I ОУ "Христо Ботев" - Търговище, Актова зала.

Брой на педагогическите специалисти, които ще участват: 27 учители в НЕ и ПЕ.

Обучителна институция: Институт за човешки ресурси.