Предстояща вътрешноинституционална квалификация

Предстояща вътрешноинституционална квалификация

Предстояща вътрешноинституционална квалификация

22
Юни
2023

ТЕМА: „Burnout - същност и оценка на професионалното прегаряне и възможности за превенция“.

Период на провеждане: 06. – 08.07.2023 г.; продължителност - 8 академични часа. 

Място на провеждане: Хотелски комплекс „Усоето“ с. Усое (Еленски балкан).

Брой на педагогическите специалисти, които ще участват: 31 учители в НЕ и ПЕ. 

Обучаващ: Христо Христов - директор на РЦПППО – област Търговище.

 

      ПРОГРАМА: 

06.07.2023 г. (четвъртък)

      12,00 -14,00 ч. Настаняване.

14,00 – 15,20 ч. Същност и причини за появата на  Burnout – 2 акад. часа

15,20 – 15,50 ч. Кафе пауза

15,50 – 17,10 ч. Оценка на професионалното прегаряне – 2 акад. часа:

  • Кратък тест за самооценка
  • Въпросници за оценяване на емоционално изтощение, деперсонализацията и редуцирани лични постижения

        18,00 ч.     Вечеря

07.07.2023 г.  (петък)

       09,00 – 10,20 ч. Възможности за превенция на Burnout – 2 акад. часа

      10,20 – 10,50 ч. Кафе пауза

      10,50 – 12,10 ч. Супервизия – 2 акад. часа

      12,10 ч. – 14,30 ч. Обяд

      14,30 – 16,00 ч.  Рефлексия

      18,00 ч.               Вечеря

08.07.2023 г. (събота)

       08,00 – 09,00 ч. Закуска

       10,00 ч. Отпътуване