„Зелено" училище за учители

„Зелено" училище за учители

08
Юли
2023

         В периода 06. - 08.07.2023 г. педагогическият екип на I ОУ „Христо Ботев“ проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Burnout - същност и оценка на професионалното прегаряне и възможности за превенция“.

        Обучението е част от Плана за квалификационна дейност на педагогическите специалисти в учебното заведение.

        Мястото бе символично избрано – пленителната с красотата и спокойствието си природа на Еленския балкан.  

         В ролята на обучаващ влезе г-н Христо Христов, директор на РЦПППО – Търговище. Пред ботевските преподаватели той представи теоретични аспекти и иновативни практики по актуалната (особено в края на учебната година) тема за професионалното прегаряне.

        Споделеният опит провокира присъстващите да приложат интригуващите техники за ползотворна релаксация в игри за разтоварване от натрупания стрес. Те заредиха участниците с позитивно настроение и прекрасно разположение на духа.  

       В края на квалификацията бяха връчени грамоти за оригинални, артистични и иновативни идеи на отличили се педагогически специалисти.

      Дългоочакваната лятна ваканция вече е факт за всички. Пожелаваме си да е спокойна от проблеми, бурна на морски и планински усмивки и пълноценно презареждаща силите на тялото и духа!

 

Галина Станчева, главен учител