Първа предстояща вътрешноинституционална квалификация за учебната 2023/2024 година: „Актуални аспекти на Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Наредбата за приобщаващото образование"

Първа предстояща вътрешноинституционална квалификация за учебната 2023/2024 година: „Актуални аспекти на Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Наредбата за приобщаващото образование"

Първа предстояща вътрешноинституционална квалификация за учебната 2023/2024 година: „Актуални аспекти на Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Наредбата за приобщаващото образование"

12
Септември
2023

Тема: „Актуални аспекти на Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Наредбата за приобщаващото образование" (работна среща)

Време на провеждане: 20.09.2023 г.

Място на провеждане: I ОУ "Христо Ботев" - Търговище, Актова зала 

Брой на педагогическите специалисти, които ще участват: 60 учители в НЕ и ПЕ.

Обучаващ: В. Кънчева, зам.-директор УД.