Институционална квалификация за учителите от начален етап

Институционална квалификация за учителите от начален етап

Институционална квалификация за учителите от начален етап

23
Октомври
2023

         На 21.10.2023 г. с учителите от начален етап се проведе обучение на тема: "Педагогически аспекти на мултикултурната комуникация. Работа в екип в условията на мултикултурна среда".

         Лекторите - проф. д-р Наталия Витанова и доц. д-р Николай Николов - очароваха аудиторията с отличната си подготовка и интересния начин на поднасяне на темата. Теоретичната част бе представена чрез презентации, използваха примери от българската образователна система и чужди такива. Съпоставката бе интересна и полезна.

         Разгледан бе синдромът "неприемане на другия", както и отношението "противопоставяне, приемане на неприемането" чрез разнообразни ролеви игри.

          Колегите получиха съвети как да "въвличат" родителите в училищния живот, да комуникират активно с тях и да взаимодействат успешно. Всеки имаше възможност да сподели информация, да изкаже мнение и да научи нещо ново.

         Знанията и уменията, които се надградиха, са полезни и приложими в работата.

Петя Михайлова, ст. учител в НЕ