Предстояща вътрешноинституционална квалификация

Предстояща вътрешноинституционална квалификация

Предстояща вътрешноинституционална квалификация

16
Октомври
2023

ТЕМА: Наставничество: определение, видове менторство (дискусионен форум)

Време на провеждане: 18.10.2023 г.

Място на провеждане: I ОУ "Христо Ботев" 

Педагогически специалисти, които ще участват: учители в НЕ и ПЕ

Обучаващ: Нели Миланова - ст. учител в НЕ