Открита практика по литература в 4. клас

Открита практика по литература в 4. клас

23
Януари
2024

          На 23.01.2024 г. в I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище се проведе открита практика по литература в 4. г клас с кл. ръководител г-жа Галина Маркова, ст. учител в начален етап.

          Събитието е форма за квалификация на регионално ниво и е част от Плана за дейността на РУО - Търговище през учебната 2023/2024 година. Ориентирано е към методическа подкрепа на педагогическите специалисти при подготовка на учениците от 4. клас за НВО по БЕЛ.

          Откритата практика бе наблюдавана от г-жа Люба Колева, ст. експерт за ОНЕ в РУО - Търговище, ръководството на I ОУ "Христо Ботев", учители в начален етап от област Търговище, представители на родителската общност.

         Темата на урока по литература бе посветена на словесното народно творчество: "Самохвалство" и "Дави се - не дава" - български народни приказки." Чрез актуализиране на предходни знания учениците формулираха кратки устни отговори на въпроси, свързани със съдържанието и посланията на приказките. Назоваваха качества на героите и разсъждаваха върху постъпките им. Беше поставен акцент върху усвояване на лексика, използвана в текстовете, и върху ролята на синонимите в езика. За целта бяха използвани и народни пословици, ориентирани към изучените народни приказки.

         В хода на урока се осъществи работа върху тренировъчен тест, изготвен по ключови задачи от модела за НВО по БЕЛ в 4. клас. Учениците разполагаха с бланка за отговори на тестовите задачи, по която работиха.

       Специално внимание бе отделено на задачата за редактиране на грешки в текст, като четвъртокласниците бяха разделени на екипи, които получиха различен текст за редактиране. Бяха излъчени говорители и те записаха на дъската правилния вариант на изреченията, като преди това обясниха какви начини за редактиране са използвали при изпълнението на задачата. Думите с правописни особености се проверяваха чрез прилагане на важни правописни правила.

       Откритата практика завърши с вълнуващо послание, което г-жа Маркова отправи към своите ученици, открояващо ценността на всяко дете. Емоционален нюанс внесоха и специално нарисуваните илюстрации, разкрили обичта към литературата и изобразителното изкуство. От тях ще бъде подготвена училищна изложба.

       Уроците по литература винаги носят привлекателна атмосфера на досег с изкуството и нравствения свят на човека. А когато те са ориентирани към изграждане на компетентности за успешно представяне на НВО, са особено полезни!

 

Галина Станчева, главен учител