Warning: getimagesize(w/s24062811.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Участие в обучителна програма на РААБЕ

Участие в обучителна програма на РААБЕ

13
Март
2018

       На 11.03.2018 г. Л. Иванова – гл. учител в начален етап, и М. Доманова – ст. учител в начален етап, взеха участие в организирания от РУО – Търговище квалификационен курс на тема: „Интерактивни методи и техники в обучението по български език и литература в 1. - 4. клас”.

       Курсът е част от обучителната програма на РААБЕ България ООД с лектор проф. дпн Нели Иванова. Той се реализира чрез следните съдържателни аспекти: същност на интерактивността в обучението по български език и литература в начален етап; видове интерактивни методи и техники; методически идеи, стратегии и дидактически технологии за приложение на интерактивните техники в урока по български език и литература в 1. - 4. клас.

       Учителите в начален етап обогатиха познанията си за интерактивните методи и техники и усъвършенстваха уменията си за прилагането им с цел повишаване мотивацията за учене, усвояване на ключови умения от учениците и максимално развитие за изява на личностния потенциал.

       Галина Станчева – главен учител по БЕЛ