Открита практика по математика в 7. клас

Открита практика по математика в 7. клас

24
Януари
2024

         На 24.01.24 г. се проведе открита практика по математика в 7. г клас. Тя е форма за вътрешноинституционална квалификация, заложена в Плана за квалификация на педагогическите специалисти в учебното заведение през учебната 2023/2024 година. 

         Урокът бе реализиран от г-жа Дарина Димитрова, гл. учител в ПЕ, и бе наблюдаван от членове на ръководството на училището и учители в ПЕ. 

         Темата беше ориентирана към успешна подготовка на учениците от 7. клас за НВО по математика: „Формиране на понятия в часа по геометрия: Съседни ъгли. Противоположни ъгли."

         Учебният час започна с математическа диктовка за припомняне на понятията "лъч", "ъгъл", "изправен ъгъл", "градусна мярка".

         Последва въвеждане на понятието "съседни ъгли". Учениците се насочиха към решаване на задача за отделяне обема на понятието, която завърши с извеждане свойството на съседните ъгли. 

          Бяха решавани задачи чрез прилагане свойството на съседните ъгли, целящи да затвърдят наученото. 

          В хода на урока се въведе и второто ключово понятие - "противоположни ъгли", след което последваха задачи за откриване на двата вида ъгли в геометрични фигури. 

          Чрез колективна работа, която на места преминаваше в самостоятелна, учениците се включваха в разнообразни математически дейности. С помощта на придобитите вече знания те правеха изводи и постепенно се подготвяха за дедуктивни разсъждения под ръководството на учителя. 

           Откритата практика показа полезни методи за ефективна подготовка на седмокласниците за НВО по математика, като за пореден път разкри педагогическото майстворство на г-жа Димитрова. 

Галина Станчева, главен учител