Открита практика в прогимназиален етап

Открита практика в прогимназиален етап

02
Февруари
2024

                Открита практика в прогимназиален етап

 

 

          На 24.01.2024 г. г-жа Стела Анатолиевна, учител ЦОУД в прогимназиален етап, представи урок за самоподготовка по География и икономика в групата на  7 „в,г“ .

Откритата практика е свързана с дейностите, заложени в Плана за квалификация на педагогическите специалисти.

Гости бяха г-н Д. Алексиев, г-жа В. Кънчева, г-жа Н. Жечева – директор и заместник-директори в училището; г-жа Д. Димитрова, главен учител в ПЕ.

         С помощта на своя наставник – г-жа Адриана Кирилова, ст. учител в ПЕ – г-жа Анатолиевна подготви урок за обобщение на тема „Европа“, в който успя да осъществи целите си, актуализира старите и нови знания.

В самоподготовката бяха използвани традиционни и интерактивни подходи: игри, екипни дейности, междупредметни връзки.

В часа г-жа Анатолиевна успя да задържи вниманието на учениците и да събуди техния интерес.

        Поздравления!