Открита практика в начален етап

Открита практика в начален етап

02
Февруари
2024

           Открита практика в начален етап

 

        На 16.01.2024 г. бе реализирана още една дейност от Плана за квалификация на педагогически специалисти в Първо основно училище „Христо Ботев“.

Откритата практика се проведе в група ЦОУД в 3. „г“ клас  с г-н Георги Георгиев, учител ЦОУД в НЕ.

Той представи урок по Български език и литература за самоподготовка на тема: „ Омагьосаният компютър“, Бойко Ламбевски.  

Г-н Георгиев успя да осъществи целите на урока, като използва интересни интерактивни похвати на работа.

Третокласниците усъвършенстваха своята четивна техника, четенето с разбиране – отговори на въпроси към текста, причинно-следствени връзки, доказателствен материал описание на основни характеристики на героя. Понятията, с които боравиха 3.г бяха: художествен – нехудожествен текст; синоними – антоними; видове речници.

      Гости на изявата бяха г-н Д. Алексиев, г-н Р. Куюмджиев, г-жа В. Кънчева, г-жа Н. Жечева – директор и заместник-директори в училището; г-жа Р. Колева, главен учител в НЕ, г-жа Зл. Андонова, ст. учител в НЕ, класен ръковорител на 3.“г“ клас и наставник на г-н Георгиев.

    Поздравления!