Warning: getimagesize(w/s31894854.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Участие на главен учител от I ОУ „Христо Ботев“ в практически семинар

Участие на главен учител от I ОУ „Христо Ботев“ в практически семинар

Участие на главен учител от I ОУ „Христо Ботев“ в практически семинар

20
Април
2016

            От 13 до 15 април 2016 г., в НИОКСО град Банкя, се проведе семинар на тема: „Работа по проекти“. В рамките на 16 часа педагози от цяла България бяха запознати с актуалната тематика. I ОУ „Христо Ботев“ бе представено от Дарина Димитрова – главен учител по ИТ и математика.

            Лектор бе Ваня Тивидошева, която запозна аудиторията с видовете проекти, техни ключови характеристики, целите и задачите им. Бе разгледан проблемът за дейностите и партньорите при осъществяване на проекти, инструментите за управлението им. Подробно се дискутира темата за проектния бюджет, планирането и отчитането му. Друг аспект бе посветен на презентирането на проектите – комуникация и публичност.

            Финалната част от теоретичните занятия бе свързана с предвиждане и избягване на проблеми – анализ на риска при работа върху проекти. Устойчивостта и мултиплицирането на постигнатите резултати също бяха коментирани.

            В практическата част от семинара участниците разработиха вариант на проект, акцентувайки върху отделните етапи от реализацията му.

Галина Станчева – главен учител по БЕЛ