Предстояща вътрешноинституционална квалификация

Предстояща вътрешноинституционална квалификация

Предстояща вътрешноинституционална квалификация

18
Май
2024

ТЕМА: Гневът, агресията и какво стои зад тях? (дискусионен форум)

Време на провеждане: 21.05.2024 г.

Място на провеждане: I ОУ "Христо Ботев"

Педагогически специалисти, които ще участват: 60 учители в НЕ и ПЕ

Обучаващ: Елена Събева - педагогически съветник