Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Съобщение

Съобщение

12
Юли
2017

Уважаеми родители,

Във връзка с изпълнение на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции предоставяме на Вашето внимание следната информация:

1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства.

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга.

3. Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да приемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.