Warning: getimagesize(w/s97306182.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
СЕМИНАР ЗА ЧЕТЕНЕТО С РАЗБИРАНЕ

СЕМИНАР ЗА ЧЕТЕНЕТО С РАЗБИРАНЕ

25
Февруари
2015

        На 21.02.2015 г. в I ОУ „Христо Ботев“ град Търговище се проведе практически обучителен семинар на тема: „Формиране на умения за четене с разбиране у учениците от I до IV клас“. Целева група бяха учители от начален етап – 25 участници от различни училища в общината. Лектор беше проф. дпн Нели Иванова от СУ „Св. Климент Охридски“.

,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,

        Училището домакин бе представено от Валентина Великова – старши учител в начален етап; Веселка Тодорова – старши възпитател в начален етап; Нели Миланова – старши учител в начален етап и Петя Панайотова – възпитател в начален етап.

,,,,,,, ,,,,,,,

        В рамките на осемчасовия семинар бяха използвани различни методи като SWOT анализ, лекция, дискусия, самостоятелна работа, тренинг и работа в екип. След успешното му завършване всеки участник получи сертификат. Лекторът – проф. Нели Иванова, изрази удовлетворение от прекарания ден със своите нови ученици и позитивните си впечатления от I ОУ „Христо Ботев“. Подари на училището домакин пет помагала с литературни и езикови задачи „Чета с разбиране“, чийто съавтор е самата тя.

, ,,,,,,,

Галина Станчева – ръководител пресцентър на I ОУ „Христо Ботев” – Търговище

,,,,,,, ,,,,,,,
,,,,,,,