Warning: getimagesize(w/s59734672.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
ПУБЛИКАЦИИ НА УЧИТЕЛИ ОТ I ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ТЪРГОВИЩЕ

ПУБЛИКАЦИИ НА УЧИТЕЛИ ОТ I ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ТЪРГОВИЩЕ

24
Февруари
2015

            Петата юбилейна пролетна национална конференция „Професионалната компетентност на учителя“, проведена от Центъра за обучение, консултации и тренинг и Дружеството на психолозите в България, със съдействието на Община Варна и РИО – Варна, бе финализирана с издаването на сборник. В него са включени докладите на преподаватели от I ОУ „Христо Ботев“, взели участие в образователния форум. Това са статиите „Партньорски модел на взаимоотношения между учители и ученици – същност и възможности“ с автор Румяна Колева и „Училищният вестник – възможност за развиване на езиковите компетентности и на творческите заложби на учениците“ с автори Диана Рунчева и Катерина Милева.

            Двете статии визират успешен опит за позициониране на отношенията личност –  образователен процес и са принос по темата на конференцията, както и за педагогическата практика.