Warning: getimagesize(w/s14937423.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Първи ноември в I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище

Първи ноември в I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище

28
Октомври
2016

         В навечерието на един от най-българските празници – Деня на народните будители 1 ноември – ботевци показват своето отношение към празника.

            Учениците от IV клас и техните класни ръководители Ст. Пантелеймонова, Р. Колева, Ст. Груйкина, Зл. Андонова и Б. Николова – ст. учители в начален етап, подготвят материали, посветени на една от най-видните възрожденски личности – д-р Петър Берон, и ги представят на табла. Ботевските възпитаници припомнят значимостта на „Буквар с различни поучения“, който историята помни като първия новобългарски учебник. Децата цитират откъси от третия раздел на буквара – „Добри съвети“. Посланието на учениците е: „Може да ти послужат – мъдростта им е вечна!“. Освен оригиналния вариант на Бероновия текст, в плик, приложен към снимковия материал, можем да открием и вариант на съветите на съвременен български книжовен език.

            Четвъртокласниците изработват таблата с идеята да запознаят чрез тях и своите малки приятели от Детските градини в гр. Търговище с личността на П. Берон и неговия принос към българското образователно дело. Във всяка от градините те подаряват по едно табло, посветено на 1 ноември.

            Радваща е инициативността на учениците от I ОУ „Христо Ботев“ във връзка с отбелязването на значими дати от националния календар. Това е знак за уважение към родното – непреходна ценност, която трябва да пребъде!

Галина Станчева – главен учител по БЕЛ