Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Протоколно решение на Обществения съвет към I ОУ "Христо Ботев" гр.Търговище от 09.02.2017 г.

Протоколно решение на Обществения съвет към I ОУ "Христо Ботев" гр.Търговище от 09.02.2017 г.

Протоколно решение на Обществения съвет към I ОУ "Христо Ботев" гр.Търговище от 09.02.2017 г.

10
Февруари
2017

1.Приема без възражения отчета за изпълнение на бюджета на училището за 2016 г.

2.Приема без възражения предложението на директора на училището за разпределение на преходния остатък, установен в кря на 2016 г.