Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Протоколно решение на Обществения съвет към I ОУ "Христо Ботев" гр.Търговище от 17.01.2017 г.

Протоколно решение на Обществения съвет към I ОУ "Христо Ботев" гр.Търговище от 17.01.2017 г.

Протоколно решение на Обществения съвет към I ОУ "Христо Ботев" гр.Търговище от 17.01.2017 г.

17
Януари
2017

1.Разпределение на бюджета на училището за 2017 г. по параграфи и подпараграфи се приема без възражения.