Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

05
Ноември
2014

11.11. 2014 г. - Договор за общестена поръчка - отвори, предлагана цена - отвори, техническо предложение - отвори, фактура за доставени проектори, фактура за доставени лаптопи.

05.11.2014 г. ПРОТОКОЛ за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците в обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: „Доставка чрез покупка на преносими компютри и  мултимедийни проектори за нуждите на І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище” .