Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Прилагане на новите учебни програми по БЕЛ в прогимназиален етап

Прилагане на новите учебни програми по БЕЛ в прогимназиален етап

Прилагане на новите учебни програми по БЕЛ в прогимназиален етап

29
Ноември
2017

На 25.11.17 г. II СУ „Проф. Никола Маринов“ беше домакин на квалификационен семинар за учители по български език и литература на тема: „Формиране у учениците на умения за работа с текст с оглед на новите учебни програми за 5. и 6. клас“. Във функцията на лектор влезе проф. д.н. Александър Панов от Института за образователни политики „Архимед и Диоген“ – организатор на семинара, съвместно с Учебен център „Диоген“.

Участник в обучението от I ОУ „Христо Ботев“ беше В. Жекова – ст. учител по БЕЛ. Дискутира се проблематика, свързана с основни проблеми при изграждане на умения за създаване на текст, както и с темата за извличане, разбиране и използване на информацията, съдържаща се в научен текст.

В практически аспект се анализираха алгоритми за работа с различните видове текст и особености при разглеждането на някои видове текст, предвидени в учебните програми за 5. и 6. клас.

Курсът предложи цялостна, теоретично обоснована, система за работа, съдържаща богат набор от практически решения.

Галина Станчева – главен учител по БЕЛ