Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС

ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС

23
Декември
2014

            Един от най-актуалните проблеми за нашия век – стресът – беше тема на обучителен семинар за педагогическия екип на Първо ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище. Семинарът е част от дейностите, заложени в раздела за извънучилищна квалификация, в рамките на Плана за квалификация на педагогическите кадри през 2014/2015 учебна година.

            На 20.12.2014 г. психологът Панайот Рандев – ръководител на Институт „Ре-Генезис“ и фондация „Човек плюс“, представи пред училищната аудитория темата: „Превенция на професионалния стрес, умора, бърнаут и болести при учителите и стимулиране на уелнеса“. Бяха коментирани източниците на стреса, преживяванията и оценките, които той поражда. Откроиха се видовете стрес. Дискутираха се стратегии за справяне с професионалния стрес. Психологът подчерта големия проблем на нашата нация – че българинът няма навик да работи с емоциите си. Акцентува върху темата за управляването на стреса на индивидуално и организационно ниво. Аудиторията беше запозната и с моделите за уелнес. Беше направен опит да се отговори на въпроса какво правят хората, за да си поддържат уелнеса.

Галина Станчева – ръководител пресцентър на I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище