Warning: getimagesize(w/s61953106.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Практически семинар „Различната класна стая“

Практически семинар „Различната класна стая“

Практически семинар „Различната класна стая“

08
Декември
2015

          На 28 и 29 ноември 2015 г. в гр. Поморие се проведе Практически семинар  „Различната класна стая“, предназначен за педагогически специалисти и директори на учебни заведения. В него взе участие Ваня Петрова – ст. учител в начален етап  от I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище.

          Лекторите – действащи учители и директори, акцентираха върху изграждането и развитието на дигиталните компетентности в детската градина, начален и прогимназиален етап на образованието, които кореспондират с идеята за създаване на съвременна и различна класна стая. Решаване на казуси, отговори на поставени въпроси и споделени практики бяха водещи проблеми в практическия семинар.

          Дискутираха се следните теми: „Дигиталните деца“, „Как да се квалифицираме за 21 в., „Индивидуална програма за обучение на всеки ученик“, „Активният си ти!“, Office MIX, Office SWAY.

Галина Станчева – главен учител по БЕЛ