Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
ПОКАНА по чл. 20, ал. 1 от ПСУДОСДГУ

ПОКАНА по чл. 20, ал. 1 от ПСУДОСДГУ

06
Септември
2018

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 20.09.2018 г. /четвъртък/ от 17.15 часа в дирекцията на III етаж, стая №309 в IIIОУ “П.Р.Славейков“ гр.Търговище.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Обсъждане на въпроса за въвеждане на ученически униформи във II – VII клас.

2.Обсъждане предприемането на стъпки по ограничаване използването на мобилна техника от страна на учениците по време на образователния процес

2. Разни.

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище