Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
ПОКАНА по чл. 18, ал. 2, т. 2 от ПСУДОСДГУ

ПОКАНА по чл. 18, ал. 2, т. 2 от ПСУДОСДГУ

12
Октомври
2018

       С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към I ОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 23.10.2018 г. /вторник/ от 17:45 часа в дирекцията (стая № 309) .

       Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Изпълнение на делегирания бюджет в І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище за периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г.

2. Обсъждане на оферта за електронно заявяване на обяди.

3. Разни

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

 

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище