Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Покана

Покана

22
Ноември
2017

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 27.11.2018 г. /понеделник/ от 17.30 часа в дирекцията на III етаж, стая №309 в IIIОУ “П.Р.Славейков“ гр.Търговище.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Изпълнение на делегирания бюджет в І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище за периода 01.01.2017 г. – 30.09.2017 г.

2.Приемане на Правилник за дейността на обществения съвет при IОУ“Христо Ботев“ гр.Търговище.

3. Разни.

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище