Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
ПОКАНА

ПОКАНА

20
Април
2017

ПОКАНА

по чл. 18, ал. 2, т.2 от ПСУДОСДГУ

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 27.04.2017 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в стая №108 в IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище.

Заседанието ще се проведе при дневен ред от една точка:

1.Изпълнение на делегирания бюджет в І ОУ „Христо Ботев”

гр. Търговище за периода 01.01.2017 г. – 31.03.2017 г.

Материалите по дневния ред предоставяме на хартиен носител.

Надявам се, че ще присъствате на заседанието.

С уважение,

Елина Драгиева

Председател на Обществения съвет

към І ОУ „Христо Ботев”гр.Търговище