Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
ПИСМО – ПОКАНА

ПИСМО – ПОКАНА

15
Февруари
2012
     За участие в процедура по чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП с предмет: „Доставка на материали за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051PO001-4.2.05-0001”