Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Второ място за учител от І ОУ “Христо Ботев” гр. Търговище

Второ място за учител от І ОУ “Христо Ботев” гр. Търговище

Второ място за учител от І ОУ “Христо Ботев” гр. Търговище

11
Октомври
2013
     Ваня Таскова – старши учител в начален етап, бе отличена с ІІ-ро място на VI Национален конкурс за учители с добри педагогически практики по гражданско образование, организиран от МОН по НП "Квалификация”.
     На 04.10.2013 г., в гр. София тя представи своята "Незадължителна идея за изграждане на гражданска култура в училищната общност”, чрез която доказва, че участието на учениците в разработването на проекти по техни идеи повишава мотивацията и постиженията им, развива организационните им умения, разкрива индивидуалните им възможности, удовлетворява очакванията им и изгражда у тях качества, които им помагат не само по-лесно да решават пролемите си в сложните житейски ситуации, но и да поемат отговорност за действията си.
     И не на последно място - такова участие предоставя отлична възможност за едно полезно бягство от всичко задължително в училище.