Warning: getimagesize(w/s12998375.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

06
Ноември
2014

            Започнаха инициативите по реализация на Плана за квалификация за 2014/2015 уч. година в Първо основно училище „Христо Ботев” – Търговище. В рамките на есенната ваканция /31.10.-02.11.14 г./ педагогически специалисти от училището посетиха съседна Румъния за участие в дискусионно студио „Обмен на добри практики с училища от съседни държави”. Нашите партньори са от Средно общообразователно училище „Христо Ботев” с изучаване на български език гр. Букурещ. Програмата на дискусионното студио беше богата: включваше запознаване с образователната система в Румъния, презентации за успехите и постиженията на българсите и румънските ученици, дискусия по актуални проблеми на образователните системи в двете страни, представяне на добри практики от опита на двете училища. Обучението имаше и културна част – панорамна обиколка и посещение на училището, в което е бил учител д-р П. Берон.   

            Осъществената квалификационна форма е много полезна с оглед на бъдещото партньорство с цел образователен и културен обмен между двете училища. То ще открие възможности за участие в международни конкурси и състезания в България и Румъния. Тези инициативи ще бъдат от голяма важност за осъществяването на успешна комуникация и приятелство между българските и румънските деца.