Warning: getimagesize(w/s30106668.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
„Морски“ тийм билдинг за учители от I ОУ „Христо Ботев“

„Морски“ тийм билдинг за учители от I ОУ „Христо Ботев“

„Морски“ тийм билдинг за учители от I ОУ „Христо Ботев“

05
Юли
2017

        В периода 28 - 30 юни 2017 г. 40 преподаватели в начален и прогимназиален етап на I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище проведоха тийм билдинг „Развиване на умения за справяне с професионалния стрес и емоционалното прегаряне“. Той се състоя в Курортен комплекс „Златни пясъци“, хотел „Амбасадор“. В ролята на лектор влезе Валентина Георгиева – педагогически съветник в I ОУ.

       Чрез дискутиране на разнообразни методи и подходи за справяне с професионалния стрес учителите имаха възможност да получат богата теоретична информация по важната, все по-необходима и актуална тема. Бяха предложени конкретни игрови ситуации за аудиторията, които могат да бъдат прилагани в хода на напрегнатия работен процес. Дейностите по екипи също бяха интересна и полезна част от тийм билдинга, защото същността на самата форма на обучение е ориентирана именно към изграждане на екипи с различна целева насоченост.

       Най-ценното в реализираната форма, част от Плана за вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти в I ОУ, бе съчетаването на полезно и приятно. Морският пейзаж осигури атмосфера на спокойствие и пълноценен отдих след изключително напрегнатата учебна година – подходящи условия за екипна работа и натрупване на допълнителен заряд за нови начинания!

Галина Станчева – главен учител по БЕЛ