Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Математическо състезание в I ОУ „Христо Ботев“

Математическо състезание в I ОУ „Христо Ботев“

06
Април
2016

            На 01.04.2016 г. в I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище се проведе математическо забавно състезание „Юбилеят в числа“. То е част от инициативите, посветени на 170-годишния юбилей на светското образование в нашия град. Специални гости бяха: В. Михайлова – ст. експерт по информационно осигуряване в РИО - Търговище, П. Атанасова – ст. експерт по обществени науки и гражданско образование в РИО - Търговище, Д. Алексиев - директор на I ОУ, пом.-директори и учители.

            В изявата участваха ученици от V и VI клас. Тя се проведе отборно и индивидуално. В отборното състезание се включиха четири отбора, които трябваше да решат три задачи за определено време. Компетентно жури в състав: г-жа Ат. Костадинова – пом.-директор по УД в I ОУ, ст. учител по математика, и г-н Ал. Нуцолов – директор на Учебен център „Недиана“, определи за победител втори отбор, който получи 8 точки.

            В индивидуалното състезание играта бе основана на образователната програма „Kahoot“, която дава възможност за виртуални тестове. Тя е безплатна платформа за създаване на интересни тестове за деца, с цел учене, базиращо се на забавление. Чрез споделен екран учениците отговарят на еднакви въпроси с помощта на лични мобилни устройства. За всеки отговор участниците имат по 20 секунди, а системата автоматично подрежда първите пет верни отговора.

            Победител в индивидуалното състезание стана Радостина Богословова от VI в клас. Тя показа най-трайни знания по математика и най-бърза мисъл.

            Всички участници получиха грамота за участие, а победителите – и предметни награди, осигурени с подкрепата на г-н Нуцолов, към когото изразяваме специална благодарност!

Галина Станчева – главен учител по БЕЛ


ГАЛЕРИЯ