Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
КРЪЖОК ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

КРЪЖОК ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

30
Ноември
2010
     Приложното изкуство е функционално и естетически издържано изкуство. Доказателство за това са продуктите на графичния и промишления дизайн, интаразията, керамиката, сценографията; изображения като илюстрации и плакати.
     Експериментирайки с разнообразни материали и техники и стимулирайки работата в екип, обучението по приложно изкуство цели:
  • да се развие и подпомогне творческия потенциал и индивидуалните умения на учениците чрез приложни дейности;
  • да се усъвършенства фината моторика, прецизността и търпението на учениците;
  • да се разгърне фантазията на учениците, усета им за форми и цветове, естетически вкус и чувството за красота и хармония.
  •