Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Кръжок по математика в 5 клас

Кръжок по математика в 5 клас

07
Декември
2010
     В кръжока по математика се работи за усъвършенстване на уменията за практическа приложимост на знанията. Решаването на задачи цели развитие на мисленето и математическата култура като компонент на общата култура.