Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
КРЪЖОК ПО КРАЕЗНАНИЕ

КРЪЖОК ПО КРАЕЗНАНИЕ

25
Ноември
2010
„Аз познавам своя роден край” е мотото на кръжока по Краезнание.
 
    Безспорно е, че любовта към родината започва от любовта към родния дом, към родната улица, към обкръжаващата ни природа и общество и постепенно се разширява към цялото Отечество.
    Чрез проучване на историята на родния край, учениците се запознават с героичното минало; обичаите и традициите; фолклорното богатство; занаяти; просветно дело и в процеса на своята дейност придобиват опит да бъдат полезни на своето родно селище. У тях се засилва чувството за отговорност, утвърждава се екипната работа и се формира активна жизнена позиция.
Ръководител: Румяна Иванова