Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Кръжок „Художествено слово”

Кръжок „Художествено слово”

04
Декември
2010
Кръжок „Художествено слово”
(начален етап)
 
   В кръжока участват 15 ученици от начален етап.
   Чрез дейностите се цели учениците да овладеят умения чрез средствата на словото и други изкуства артистично да интерпретират художествени творби, за да постигнат определено идейно и емоционално въздействие върху слушателите.
  Задачите за реализиране предвиждат развитие на уменията на кръжочниците за възприемане, осмисляне на художествени текстове и разкриване на емоционалното им внушение; усъвършенстване на правоговорната им култура, развитие на комуникативните им умения, на читателските им интереси, на творческите им способности. Възпитателното въздействие е насочено към приобщаване към общочовешките ценности, изграждане на самосъзнание за национална идентичност, както и формиране на отношение на толерантност към културната различност.
   Сценичните изяви на кръжочниците предвиждат участие в коледни тържества, чествания на Трети март, Международен ден на планетата Земя – 22 април, както и патронния празник на училището.
Ръководител: Румяна Колева